Folia zabezpieczająca

W szczególnych przypadkach, gdy klient oczekuje dodatkowej ochrony danych naniesionych na kartę (samodzielnie umieszczone zdjęcie, dane osobowe czy podpis) można wykonać kartę z dodatkową folią zabezpieczającą. Folia ta jest przymocowana cienkim paskiem wzdłuż dłuższego brzegu karty i zabezpieczona dodatkową warstwą, którą należy usunąć w momencie zaklejania.