Legitymacja nauczyciela

Firma CART jest producentem Legitymacji służbowej nauczyciela. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji identyfikatorów i legitymacji służbowych. Nasze karty spełniają najostrzejsze normy jakościowe. Legitymacje wykonane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393).

Wzór Legitymacji Służbowej Nauczyciela
Legitymacja Służbowa Nauczyciela - WZÓRCena za wykoanie Legitymacji Służbowej Nauczyciela wynosi 20,00 pln/szt. (brutto). Cena nie obejmuje kosztów wysyłki. Standardowy czas liczony jest od momentu dostarczenia zamówienia i poprawnie przygotowanych materiałów do personalizacji karty i wynosi do 14 dni.

Tutaj można pobrać przykładowy druk zamówenia. Poniżej zamieszczona jest informacja jak przygotować materiały do personalizacji Legitymacji Służbowej Nauczycliela.

Bezpieczeństwo produkcji.

Szczególną wagę przywiązujemy do odpowiedniego zabezpieczenia procesu produkcji i personalizacji czyli nadruku na karcie zdjęcia, danych osobowych i podpisu posiadacza karty.

Centrum Personalizacji Kart Plastikowych (CP) mieści się w budynku w którym odbywa się proces produkcji identyfikatorów i już ten fakt zapewniabezpieczeństwo procesu personalizacji. Dodatkowo wprowadziliśmy szereg procedur i zabezpieczeń między innymi:

  • dostęp do Centrum Personalizacji mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w proces personalizacji,
  • Centrum Personalizacji wyposażone jest w zamki elektroniczne do których zakodowany klucz (karta zbliżeniowa) posiada pracownik wykonujący personalizację
  • Centrum Personalizacji jest monitorowane 24 godziny na dobę
  • pliki z danymi na nośniku (dyskietka, CD) przekazywane są bezpośrednio pracownikowi Centrum Personalizacji, który kwituje ich odbiór i deponuje w sejfie

pliki z danymi przesyłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być kodowane. Komputer podłączony do Internetu jest odizolowany od firmowej sieci wewnętrznej, dzięki czemu bazy danych nie mogą być przesyłane do stanowisk w innych działach firm.

Przygotowanie danych do personalizacji.

W celu złożenia zamówienia należy opracować bazę danych do personalizacji. Istnieją dwie możliwości przygotowania danych:

1. W formie papierowej.

W tym przypadku należy pobrać i wypełnić formularz z naszej strony.

2. W formie elektronicznej.

W tym celu należy przygotować zdjęcia w postaci cyfrowej, dane osobowe wprowadzić do programu Excel oraz wykonać skanowanie podpisu według naszych wytycznych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z działem handlowym naszej firmy:

Tel. 606 773 274

e-mail: biuro@cart.pl