Karty z paskiem magnetycznym

Plastikowe karty z paskiem magnetycznym - tzw. karty magnetyczne, są obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych nośników informacji. Karty te posiadają nośnik pamięci w postaci paska magnetycznego. Pasek magnetyczny umożliwia zapis informacji, które następnie mogą być odczytywane przy pomocy odpowiednich urządzeń - czytników kart magnetycznych. Dzięki takiej możliwości karty te znajdują szerokie zastosowanie jako karty płatnicze, telefoniczne, a także w rożnorodnych systemach, np. kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemach lojalnościowych, itp.

Nasza firma oferuje pełny asortyment kart magnetycznych:

  • białe
  • jednokolorowe
  • metaliczne
  • z dowolnym zadrukiem według projektu klienta i w dowolnej specyfikacji

Stosujemy paski magnetyczne:
LoCo - (z ang. Low Coercivity) - niski współczynnik koercji 300 - 400 Oe (erstedów)
HiCo - (z ang. High Coercivity) - wysoki współczynnik koercji 2700 - 3600 Oe (erstedów)

Współczynnik koercji określa odporność paska magnetycznego na rozmagnesowanie. Im wyższy tym pasek bardziej odporny na rozmagnesowanie.
Uwaga! Wybierając do karty rodzaj paska magnetycznego należy znać rodzaj czytnika z którym będzie ona współpracować. Informacje na pasku magnetycznym można zapisać na trzech ścieżkach:
Ścieżka 1

Długość

79 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC.

Gęstość zapisu

8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)

Encoding

6 bitów plus 1 kontrolny (odd) bit. (64 różne znaki)

Zestaw znaków

Spacja ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

Symbol początku

%

Symbol końca

?

Separator

^

Dozwolone są tylko wielkie litery. Małe zostaną automatycznie zamienione na wielkie.


Ścieżka 2

Długość

40 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC.

Gęstość zapisu

2.95 bitów na mm (75 bitów na cal)

Encoding

4 bity plus 1 kontrolny (odd) bit. (16 różnych znaków)

Zestaw znaków

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

Symbol początku

;

Symbol końca

?

Separator

=


Ścieżka 3

Długość

107 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC.

Gęstość zapisu

8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)

Encoding

4 bity plus 1 kontrolny (odd) bit. (16 różnych znaków)

Zestaw znaków

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

Symbol początku

;

Symbol końca

?

Separator

=